Dette er Tipshjørnet

Tipshjørnet AS ble startet i Hillevåg i Stavanger våren 1997. Allerede det første året nådde spillebutikken en omsetning, på spilleproduktene til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, som plasserte Tipshjørnet AS som en av landets største aktører.

Tipshjørnet AS har hele tiden tilpasset seg utviklingen i spillemarkedet, og framstår i dag som en komplett spillbutikk med alle muligheter innen systemspill, nett og tv-overføringer. Butikken har godt kvalifiserte medarbeidere som gir kyndig hjelp til systemspill og andelsspill for personkunder, bedrifter, organisasjoner og idrettslag.

Tipshjørnet AS har lokale eiere som er involvert i den daglige driften. Eierne har lang erfaring når det gjelder travsport, fotball og øvrige oddsspill fra spilleselskapene.

Tipshjørnet tilbyr andelsspill daglig, og vil i tiden framover bygge ut sitt eget nettbaserte opplegg for "dugnadsspill" i regi av klubber, foreninger og lag.

Tipshjørnet AS når du på telefon 51 58 67 82, fax 51 58 47 79 og epost: post@tips.no